Besluiten van b&w

  • Collectief asbest saneren
  • Woningmarktonderzoek
  • Vaststellen kaders herontwikkeling van de locatie de 4 leeuwen, Stationsplein 21-25 Etten-Leur
  • Lokaal plan van aanpak: ‘Verder werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag Etten-Leur’

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.