Vergadering welstandscommissie op 23 april 2019

Op 23 april is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 18 april ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 18 april 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocaties, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.