Andere manier van bestrijden eikenprocessierupsen

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Vanaf half april tot begin mei komen de eitjes uit. De rupsen vormen grote nesten op de stam en zijtakken van de eikenboom. Contact met brandharen van de rupsen kunnen gezondheidsklachten bij mens en dier veroorzaken. Het is daarom van belang om deze rupsen te bestrijden.

 

In voorgaande jaren is de rups bestreden door hem op te zuigen en te vernietigen. De afgelopen jaren is het aantal eikenprocessierupsen explosief gestegen waardoor een andere wijze van bestrijding noodzakelijk is. Er is daarom gekozen om dit jaar preventieve bestrijding toe te passen. Door het spuiten met een biologisch bestrijdingsmiddel, bestaande uit bacteriën, worden de rupsen onherstelbaar beschadigd. Dit middel is niet schadelijk voor mens en dier. Ook andere insecten ondervinden er geen last van. De bestrijding moet worden ingezet vlak na het begin van de bladvorming van de bomen. Daarom voeren we deze werkzaamheden de komende weken uit met behulp van een tractor met spuitinstallatie. Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden op www.oakie.info.