Besluiten van b&w

  • Verkoop stukje Leurse Haven aan Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta gaat een keermiddel en een gemaal realiseren in het meest noordelijke deel van de Leurse Haven, dicht tegen de Mark. Het eigendom van het water vanaf dit keermiddel en dit gemaal tot aan de Mark wordt door de gemeente overgedragen aan Waterschap Brabantse Delta. Zo creëren we in onze gemeente een eenduidig eigendom en beheer van de keringen van de Mark.

  • Antwoordbrief vragen Leefbaar Etten-Leur over pand Stichting IJgenwijs en Anders

De fractie van Leefbaar Etten-Leur heeft vragen gesteld naar aanleiding van vernielingen op de locatie van Stichting IJgenwijs en Anders. Hierop is geantwoord. Er zijn onder andere vragen gesteld over verzekeringen tegen vernielingen, het inschakelen van jongerenwerk en het mogelijk ophangen van camera’s in de omgeving.

  •  Verordening 'naamgeving en nummering (adressen)'

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de verordening 'naamgeving en nummering (adressen)' aan te passen.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.