Digitaal Gemeenteloket Asbest geopend

Nieuwe landelijke wetgeving verbiedt asbesthoudende daken per eind 2024. Huiseigenaren worden ook zelf verantwoordelijk voor het asbestvrij maken van hun dak. De gemeente Etten-Leur gaat daarom huiseigenaren actief helpen bij het saneren van asbestdaken. Daarom is het Gemeenteloket Asbest geopend. Ook wordt er een collectief om asbest te saneren opgestart. Zo werken we samen aan een asbestvrije gemeente.

Informatieavonden en dakcheck

Om inwoners nog beter te informeren organiseert de gemeente informatieavonden. Tijdens deze avonden wordt er een presentatie gegeven over asbest saneren. De informatieavonden vinden plaats op 7 en 8 mei. Op het Gemeenteloket Asbest vind u meer informatie, ondersteuning en de ‘dakcheck’. Met de ‘dakcheck’ stelt een u met meer zekerheid vast of er asbest in uw dak zit. Het loket is te bereiken via www.gemeenteloketasbest.nl/etten-leur.