Leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020

Uw kind kan mogelijk met het leerlingenvervoer naar school als uw kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kan. Er moet iets speciaals aan de hand zijn, waardoor uw kind niet naar de school om de hoek kan. Om u beter van dienst te kunnen zijn, bestaat de mogelijkheid om voor de gehele schoolperiode het leerlingenvervoer aan te vragen.

Passend vervoer

Gemeente Etten-Leur heeft de zorgplicht 'passend vervoer' aan te bieden. Uitgangspunt van de regeling is een vergoeding op basis van openbaar vervoer eventueel onder begeleiding. Als een kind kan fietsen, kan een fietsvergoeding worden verstrekt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op aangepast vervoer voor uw kind(eren). Aangepast vervoer vindt meestal plaats in taxibusjes.

 

Hoe dient u een aanvraag voor leerlingenvervoer in?

Doet u voor het eerst een aanvraag? U kunt met uw DigiD een aanvraag  indienen via onze website www.etten-leur.nl > Inwoner > Alle onderwerpen > Onderwijs, scholen en educatie > Leerlingenvervoer.

Heeft uw kind in schooljaar 2018-2019 een toekenning gehad voor het leerlingenvervoer?

U wordt in de maand april schriftelijk geïnformeerd over de aanvraagprocedure voor het schooljaar 2019-2020.

Aanvraag leerlingenvervoer vóór 1 juni indienen

Uw aanvraag moet vóór 1 juni 2019 ingediend zijn. Burgemeester en wethouders maken hun besluit binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag schriftelijk bekend.

 

Hulp nodig bij uw digitale aanvraag?

Op dinsdag 23 april en woensdag 8 mei kunt u binnen lopen in spreekkamer 2 van het Stadskantoor als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag. Neemt u alstublieft van tevoren contact op met Wieger van Dijk, medewerker leerlingenvervoer via 076-5024042. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?  U kunt bellen naar het bovenstaande nummer van maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur of u stuurt een e-mail aan leerlingenvervoer@etten-leur.nl.