Werkzaamheden Oude Kerkstraat en Verschuurweg

Vanaf maandag 15 april worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in de Oude Kerkstraat en de Verschuurweg. Het nieuwe pand van Heylen Group (Sugarfields - Mediamarkt) wordt op het gemeentelijk riool aangesloten. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd zodat de omgeving beter bereikbaar blijft. Het hele werk duurt naar verwachting tot 18 mei. De bedrijven die direct hinder ondervinden van de werkzaamheden informeren we per brief. De omleiding wordt met borden aangegeven en gaat via de Roosendaalseweg.