Besluiten van b&w

  • Wet geluidhinder, 'Triangeldreef 21, het Carillon'
  • Bestemmingsplan 'Triangeldreef 21, het Carillon'
  • Beantwoorden vragen verkeersveiligheid Markt
  • Beantwoorden raadsvragen Leefbaar Etten-Leur over de A58
  • Vaststellen beantwoordingsbrief aan APB inzake gedenksteen Vermeulen
  • Bestemmingsplan Couperuslaan 187
  • Informatiebrief taakstelling huisvesting statushouders
  • Informatiebrief aan raad over het in 2019 subsidiëren van project De Harde Leerschool

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.