Lokale respijtmarkt op 25 april

Op donderdag 25 april is er van 14.30 – 16.30 uur een informatiemarkt over Respijtzorg in Etten-Leur. Respijtzorg is vervangende mantelzorg en bestemd om de zware taak van mantelzorgers te verlichten. Respijtzorg kent, naast de inzet van vrijwilligers, ook professionele vormen zoals: dagopvang, dagbesteding, logeeropvang en aanwezigheidszorg, zodat de mantelzorger er even uit kan. Respijtzorg kent verschillende financiële regelingen, zoals de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de wet langdurige zorg (Wiz) en de zorgverzekeringswet (Zvw). Bij veel mantelzorgers zijn de mogelijkheden niet bekend en om die reden wordt er een respijtmarkt gehouden. 

In Etten-Leur vindt de respijtmarkt plaats op donderdag 25 april 2019 van 14.30 tot 16.30 uur in de Schonckzaal van het Oude Raadhuis aan de Markt 1 in Etten-Leur. Wethouder Paantjens opent de respijtmarkt.