Besluiten van b&w

  • Energietransitie glastuinbouw
  • Beantwoorden raadsvragen PvdA overlast overnachtende chauffeurs Vosdonk
  • Toezegging aan de raad over afstelling verkeerslichten Liesbosweg – Schoonhout
  • Informatiebrief aan de raad over voortgang pilot jongerenmotivator
  • Raadsinformatiebrief toezegging gevolgen tarieven Collectieve Zorgverzekering Minima
  • Uitvoering motie webshop
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.