Besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 maart 2019

De gemeenteraad heeft besloten om

·        geheimhouding te bekrachtigen op een raadsbrief over een vaststellingsovereenkomst;

·        De 3e wijziging van de legesverordening 2019 vast te stellen;

·        De concept brief aan de Provincie Noord-Brabant over de aanpak van groot onderhoud van de N640 vast te stellen en als zodanig te versturen.

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 25 maart 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.