Collecterooster voor april 2019

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-keurmerk. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan een aantal criteria wordt voldaan die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

In april 2019 zijn de volgende collecteperiodes in Etten-Leur:

31 maart t/m 6 april                                                     Fonds gehandicaptensport
7 april t/m 13 april                                                                       Hartstichting
14 april t/m 20 april                                                     Nationaal Fonds Kinderhulp
21 april t/m 27 april                                                      Stichting Yellow Roses
28 april t/m  4 mei                                                                      Vrije periode

Kledinginzameling
Het CBF heeft de gemeenten in Nederland gewezen op praktijken van illegale kledinginzameling. Die inzamelingsacties vinden plaats zonder gemeentelijke vergunning. Hoewel dergelijke illegale kledinginzamelingspraktijken in onze gemeente (nog) niet zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw aandacht brengen. De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2019 in Etten-Leur kleding inzamelen:

april-mei- juni                                  Ronald McDonalds kinderfonds
juli-augustus-september                              Dierenbescherming
oktober-november-december                Maag Lever Darm stichting
Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van het CBF (www.cbf.nl).