Gemeenteraad: annulering raadsvergadering 8 april 2019

De voorzitter van de gemeenteraad maakt bekend dat de raadsvergadering “de raad besluit” van maandagavond 8 april 2019 is geannuleerd omdat er voor die raadsvergadering geen onderwerpen ter besluitvorming op de agenda staan. De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad “de raad luistert” is gepland op maandagavond 6 mei 2019.