Vergadering welstandscommissie op 9 april

Op 9 april is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 8 april ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 8 april 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.