Besluiten van b&w

  • Voorstel Seniorenlabel van Stichting Seniorenraad Etten-Leur

Het college ontving een voorstel van de Stichting Seniorenraad voor een 'Seniorenlabel voor woningbouw'. Het college reageert op het voorstel met het standpunt dat er geen extra eisen worden gesteld aan woningbouwplannen dan die waaraan wettelijk moet worden getoetst. Het is aan bouwende partijen of ze eisen van het Seniorenlabel over willen nemen. De gemeente informeert deze partijen. De Seniorenraad gaat met ze in overleg.

  • Mantelzorgwaardering 2020

Het college stemt in met het projectplan mantelzorgwaardering 2020. De mantelzorgwaardering 2020 bestaat uit verschillende activiteiten, verspreid over de maanden juni tot en met december, gericht op de verschillende (ook jonge- en werkende en mannelijke) mantelzorgers.

  • Ontheffing hogere waarde wet geluidhinder en aanmeldnotitie MER-bestemmingsplan Het Juvenaat voormalig Edward Poppeinternaat
  • Bestemmingsplan Juvenaat voormalige Edward Poppeterrein
  • Jaarverslag Dementievriendelijke gemeente
  • Informatiebrief Werkplein Hart van West-Brabant met betrekking tot coronacrisis
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.