Stadskantoor, Werkplein en Elz met Goede Vrijdag en Pasen

Het stadskantoor is gesloten op vrijdag 10 april en maandag 13 april omdat het Goede Vrijdag is en Tweede Paasdag. Informatie van uw gemeente is natuurlijk wel 24 uur per dag beschikbaar op www.etten-leur.nl en via onze social media. Het callcenter wordt waargenomen door een extern callcenter.

Werkplein Hart van West-Brabant en Loket Elz
Beide locaties van het Werkplein Hart van West-Brabant zijn gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van het Werkplein op:
www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl.
Loket Elz in het stadskantoor is dan ook gesloten en op deze dagen telefonisch niet bereikbaar.

Algemene openingstijden stadskantoor en inloopochtend

Vanaf maandag 16 maart is de dienstverlening van het gemeentehuis aangepast. Dit gebeurt vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus. De vrije inloop op woensdagochtend is daardoor niet meer mogelijk en ook de avondopstelling op maandagavond gaat niet door. Wilt u een afspraak maken met de gemeente? Neem dan telefonisch contact op. De meest dringende zaken nemen we gewoon in behandeling. Meer informatie leest u op www.etten-leur.nl of bel met 14 076.