Besluiten van b&w

·         Antwoordbrief over de kap van een boom aan de Schimmelpennicklaan

·         RES West-Brabant

·         Vaststellen ontwerp "Vervangen asfalt rijbaan Grauwe Polder zuid"

·         Vaststelling Geluidsaneringsprogramma Wegverkeerslawaai

·         Bestrijding eikenprocessierupsen (evaluatie 2019 en beheersplan 2020)

·         Herstel bouwkundige gebreken clubgebouw SC Unitas'30

·         Definitief gunningsbesluit aanbesteding nieuwbouw Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer

·         Uitspraak Raad van State inzake hoger beroep tegen vervangen voorschrift omgevingsvergunning bouw varkensstal Bankenstraat 61

·         Reactie op artikel BNDeStem 'Geen overleg met ouderen' over plannen woningbouw

·         Rapport visitatie Alwel periode 2015-2018

·         Maatregelen ter ondersteuning lokale ondernemers

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.