De eisen aan de pasfoto voor paspoort, ID-kaart of rijbewijs zijn gewijzigd

De pasfoto in een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs moet voldoen aan een aantal eisen. Die vind je op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart. Er gelden landelijke eisen voor: maatvoering, fotokwaliteit, achtergrond, weergave, houding, uitdrukking, bril, belichting en positionering. En de pasfoto moet natuurlijk altijd goed lijken op het gezicht van de aanvrager en mag niet ouder zijn dan 6 maanden.