Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Spinetstraat

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 16 april 2020 het bovenstaand verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 22 april 2020