Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen aan de Speelmanhof

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 2 april 2020 voor het bovenstaande een verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 8 april 2020