Besluiten van b&w

  • Beantwoorden raadsvragen initiatief Federatie Mobiliteitsbedrijven over spoorverbindingen West-Brabant
  • Bevoorschotting vervoerders deeltaxi

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.