Met de raad in gesprek over Duurzaamheid

De gemeenteraad wil graag met u in gesprek over duurzaamheid. Een belangrijk onderwerp voor ons als gemeente maar ook voor inwoners, organisaties en ondernemers. Kom naar de bijeenkomst op 18 april vanaf 19.15 uur in het Oude Raadhuis aan de Markt 1 in Etten-Leur. Tijdens deze avond bespreken we dan ook graag samen met u waar we als Etten-Leur staan op het gebied van duurzaamheid, wat u zelf bijdraagt of wil bijdragen aan duurzaamheid en hoe we samen Etten-Leur duurzamer kunnen maken.

Programma

We starten met een welkom door een raadslid namens de gemeenteraad, daarna gaan we uit elkaar in 4 groepen van maximaal 15 personen. We delen aan tafel ervaringen, bespreken de stand van zaken, formuleren samen kansen en bespreken hoe we deze kunnen verzilveren. De thema’s van deze avond zijn: het verduurzamen van woningen, hoe kunnen we onszelf voorbereiden op klimaatveranderingen, circulair produceren en het verduurzamen van bedrijventerrein Vosdonk (project Grote Oogst). Iedere groep wordt begeleid. U hoeft alleen maar vanuit uw eigen kijk op de onderwerpen deel te nemen aan het gesprek. We sluiten gezamenlijk af met een terugkoppeling, gevolgd door een hapje en een drankje.

Plannen van de gemeente op het gebied van duurzaamheid

Wilt u weten wat de gemeentelijke plannen zijn op het gebied van duurzaamheid? Kijk dan eens op www.etten-leurdoethetgewoon.nl in het Raadsprogramma 2022-2026 en het College uitvoeringsprogramma 2022-2026 (onder het kopje Duurzaam denken en doen in Etten-Leur).

Aanmelden of vragen

U kunt zich aanmelden door uw gegevens te sturen naar griffie@etten-leur.nl.