Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Kasselstraat

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 6 april 2023 bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen.  Dit verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage. Het verkeersbesluit is te vinden via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Etten-Leur, 12 april 2023