Nieuwe website Steunpunt Mantelzorg Etten-Leur

De nieuwe website https://mantelzorgetten-leur.nl van Steunpunt Mantelzorg Etten-Leur is live. Wethouder Verwijmeren was bij de feestelijke lancering van de nieuwe website. Samen met de nieuwe website is ook de nieuwe naam van het steunpunt bekend gemaakt. Met de naam ‘Steunpunt Mantelzorg Etten-Leur’ moet de website beter te vinden zijn. De wethouder sprak zijn woord van dank uit voor alle mantelzorgers. En met de nieuwe website moet mantelzorgondersteuning nog toegankelijker worden. De komende maanden zal de website aan de hand van feedback van mantelzorgers verder gevuld worden.