Besluiten van B&W van 20 april

  • Doorontwikkeling Jeugdbescherming Brabant (JBB) in 2023 incl extra benodigde middelen
  • Subsidieregeling leefbaarheidsbudget Etten-Leur
  • SSNB Buurtsportcoaches jaarverslag, financiële verantwoording 2022 en projectsubsidieaanvraag 2023
  • Startnotitie Criteria locatie opvang asielzoekers
  • Vrijgeven voorlopig ontwerp Rodenbachstraat en omgeving
  • Startnotitie Groenplan
  • Participatie startnotitie en vrijgeven voorlopig ontwerp Brederolaan
  • Raadsinformatiebrief brand Axell Logistics

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.