Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 21 april 2023 het volgende verkeersbesluit hebben genomen: het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Huygenslaan, Zilverdragerstraat en Toernooiveld. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage. Het verkeersbesluit te vinden via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Etten-Leur, 26 april 2023