Besluiten van de Raad Besluit van 27 maart

De gemeenteraad heeft op 27 maart 2023 bij de Raad Besluit verschillende besluiten genomen. U vindt de besluitenlijsten op: ris2.ibabs.eu/ettenleur bij Kalender > kies de raad besluit van 27 maart 2023 >  klik op de raadsvergadering > Bovenaan (punt 0) leest u het verslag met daarin de genomen raadsbesluiten. Een papieren exemplaar van dit verslag kunt u afhalen bij de publieksbalie van het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 of opvragen bij griffie@etten-leur.nl.