Overeenkomst Zundertseweg 68, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er een (anterieure) overeenkomst is gesloten in verband met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zundertseweg 68’ (het plangebied is kadastraal bekend als sectie Q, nummers 2455, 2456 (gedeeltelijk) en 1742 (gedeeltelijk)). Met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zundertseweg 68’ wordt de agrarische bestemming gedeeltelijk omgezet in een woonbestemming en het agrarisch bouwvlak omgezet in een bij een woning passend bestemmingsvlak. Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zundertseweg 68’ ligt eveneens ter inzage met de mogelijkheid daarop te reageren.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 6 april 2023 tot en met 17 mei 2023 ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien is deze beschrijving te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl  > Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Zundertseweg 68.

Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

Etten-Leur, 5 april 2023