Thuis in de wijk

Als mensen vanuit beschermd wonen of maatschappelijke opvang weer zelfstandig gaan wonen, komt er veel op hen af. Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders in de regio rondom Breda werken samen om hen een steun in de rug te bieden. Bestuurlijke ambassadeurs zijn wethouders Schouw (Etten-Leur), Piena (Oosterhout), bestuurders Van de Ven (Alwel) en Kuypers (SMO). De bestuurders tekenden het convenant Thuis in de Wijk. Daarbij verklaren ze samen voor deze moeilijke opgave te staan en elkaar te willen helpen. Op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten over het aantal geschikte woningen en passende zorg voor deze inwoners. Kortom: Samen zorgen voor een fijne woonplek voor kwetsbare inwoners.