Zonnepark Bollendonk

Inwoners van Etten-Leur kunnen investeren in zonnepark Bollendonk in Etten-Leur. Het gloednieuwe zonnepark is bijna 10 hectare groot en produceert duurzame energie voor zo’n 4.800 huishoudens. Het zonnepark ligt bovenop het glooiende plateau van een voormalige stortplaats en is zo volledig aan het zicht onttrokken. Met de komst van zonnepark Bollendonk krijgt de oude stortplaats, die niet voor andere doeleinden geschikt is, weer een functie. En zo draagt deze plek bij aan de energietransitie, maar ook aan het versterken van de natuurwaarden en biodiversiteit op deze grond. Er is een marterveld gecreëerd als aantrekkelijke habitat voor de wezel, bunzing en steenmarter die in de buurt van het park leven. Verder wordt er 1,3 hectare voedselbos aangeplant. Het park is aangelegd door Statkraft, een wereldwijd opererende speler op de energiemarkt. Gemeente Etten-Leur ondersteunt dit project van harte en spoort inwoners aan om te investeren in dit duurzame project.

Inschrijven

Stroom opwekken uit zonne-energie is milieuvriendelijk. Er is geen schadelijke uitstoot en geen geluidsoverlast. Met de komst van zonnepark Bollendonk levert Gemeente Etten-Leur een bijdrage aan de lokale klimaatdoelstelling om in 2050 tot 100% duurzame opwek te komen. Inschrijven? Ga naar: opc.to/zonneparkbollendonk.
 

Meer informatie

Er is een speciale voorlichtingsbijeenkomst in het Oude Raadhuis aan de Markt 1 in Etten-Leur, op woensdag 5 april. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Meld je voor deze bijeenkomst aan via secretaris@duursaam-etten-leur.nl.