Agenda van de raadsvergadering ‘De raad debatteert’ en ‘De raad besluit’

Op maandag 2 september is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in ruimte 1.04 ABC van het vergadercentrum. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

 

De Raad debatteert

  • Voorstel over de vaststelling van de herontwikkeling van het Withofcomplex
  • Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Guido Gezellelaan/Couperuslaan
  • Voorstel over de vaststelling van de Afvalstoffenverordening 2020
  • Voorstel over het actualiseren van de Mandaat- en Volmachtenlijst gemeenteraad
  • Voorstel over de vaststelling van de Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning 2019 Gemeente Etten-Leur
  • Voorstel over de vaststelling van het protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Etten-Leur

 

De Raad besluit

  • Voorstel over onderzoek geloofsbrief, benoeming en beëdiging van een wethouder
  • Vaststelling van de voorstellen waarover overeenstemming is bereikt in DE RAAD DEBATTEERT van maandag, 2 september

 

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!

Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.


De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad (vervolgens in de kalender bij de datum 2 september op ’Raad debatteert’ of ‘Raad Besluit’ klikken).