Besluiten van b&w

  • Gewijzigde beleidsregels ‘planologische afwijkingsmogelijkheden artikel 4 Bijlage II Bor’
  • Subsidieaanvraag 75 jaar bevrijding
  • Patiowoningen Markiezaathof
  • Eerste bestuursrapportage 2019 Werkplein Hart van West-Brabant

 

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.