Ruiming graven begraafplaats Zundertseweg

Op de gemeentelijke website vindt u een lijst met graven waarvan is aangegeven dat de huurtermijn niet verlengd hoeft te worden. In het geval dat er geen nabestaanden gevonden zijn, is volgens het bepaalde in artikel 17, lid 1 van de ‘Beheers­veror­dening begraafplaat­sen ge­meente Etten-Leur 2018’, de voorge­nomen ruiming één jaar lang aangekon­digd op de graven en op een collectieve lijst bij de ingang van de begraafplaats. Met de ruimingen zal niet eerder begonnen worden dan vier weken na publicatie van deze advertentie. Kijkt u op www.etten-leur.nl > inwoner > geboorte, trouwen en overlijden > overlijden en begraafplaatsen. U vindt daar de volledige lijst.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen betreffende de ruiming of over de grafrechten, dan kunt u contact opnemen met het team publiekszaken van de gemeente Etten-Leur via telefoonnummer 14076.