Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaatsen J.P. Leijtenstraat

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 21 augustus 2019 bovenstaande verkeersbesluit heeft genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 28 augustus 2019