Vergadering welstandscommissie op 27 augustus

Op 27 augustus is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 26 augustus 2019 ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 26 augustus 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke internetsite. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.