Verkeersbesluit toevoegen parkeerplaatsen aan vergunninghoudersgebied Centrum-Noord

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 15 augustus 2019 voor bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl

Etten-Leur, 21 augustus 2019