Werkzaamheden Stationsplein

Vanaf maandag 12 augustus start aannemingsbedrijf Lindeloof B.V. met de aanleg van de riolering en de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een bloemenkiosk op het voorterrein van het stationsgebouw. Het werk duurt naar verwachting 3 weken. De direct omwonenden en bedrijven die direct hinder ondervinden van de werkzaamheden, informeren we per brief.

Het werkgebied is het Stationsplein direct voor het stationsgebouw. De rijbaan voor het stationsgebouw wordt voor het doorgaande verkeer afgesloten. Het eenrichtingsverkeer op dit plein wordt opgeheven. Het Stationsplein blijft wel bereikbaar voor ondernemers, taxi’s en reizigers. De meest actuele informatie is steeds te vinden op de gemeentelijk website. Zoek op ‘Herinrichting Stationsplein’. Nadat de rioleringswerkzaamheden klaar zijn, beginnen we met de bouw van een bloemenkiosk. Deze werkzaamheden zijn aan het einde van dit jaar klaar.