Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

  • Het veranderen van de kozijnen, Schoonhout 13
  • Het huisvesten van personen, Bisschopsmolenstraat 99
  • Het plaatsen van een unit voor begeleid wonen bij een zorgboerderij voor 3 jaar, Bollendonkseweg 17
  • Het plaatsen van een overkapping, Grauwe Polder 192

Verleende Omgevingsvergunning

  • Het vervangen van de bestaande kozijnen in de voorgevel van de woning, Van ‘t Hoffstraat 77

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

  • Het aanpassen van de reeds bestaande brandscheidingen, Vossendaal 11

Wet Milieubeheer

  • Mobiel breken Bouw- en Sloopafval, Parallelweg 5