Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

  • Het uitbreiden van de woning, Ouwer 1
  • Het legaliseren van een dakkapel, Harpdreef 70
  • Het vervangen van het dak, Vijfhuizenweg 16

Verleende Omgevingsvergunning

  • het inrichten van een corona teststraat, de Oude Kerkstraat 51

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

  • Het wijzigen van de gevel van het bedrijfspand, Mon Plaisir 8

Verleende Omgevingsvergunning, uitgebreide procedure milieu

  • vleeskuikenstallen voorzien van emissiearm stalsysteem en huisvesten van zoogkoeien en vrouwelijk jongvee aan voorzijde stal 9, Midden Donk 11

Melding uitweg

  • Het aanleggen van een uitweg van Bazuinlaan 93 naar Beiaard