Krijgt Etten-Leur een hennepproductiefaciliteit? Uw vragen beantwoord.

De afgelopen weken kreeg de gemeente veel vragen van inwoners over de mogelijke komst van een hennepproductiefaciliteit naar onze gemeente. Graag zetten wij de drie meest gestelde vragen én de antwoorden voor u op een rijtje.

Krijgt Etten-Leur een hennepproductiefaciliteit?

Dat is op dit moment nog niet bekend. De minister wijst begin volgend jaar 10 ondernemers aan die toestemming krijgen om in Nederland legaal hennep te produceren. Geïnteresseerde ondernemers konden zich t/m 28 juli bij het ministerie inschrijven. In totaal hebben zich 149 ondernemers bij de minister gemeld. Etten-Leur heeft, voor zover wij weten, twee aanvragen ontvangen: voor het Lochtsepad 13 en voor de Geerstraat 29. De minister vraagt de burgemeesters van alle gemeenten waar een aanvraag is gedaan om hem een advies te geven over de openbare orde en veiligheid. Daarna toetst de minister of de ondernemers aan de strenge eisen voldoen. Zo wordt onderzocht of ze geen banden hebben met criminelen. En ze moeten zorgen voor een uitstekende beveiliging van hun gebouw en hun medewerkers. Als er dan nog meer dan 10 kandidaten overblijven, vindt er een loting plaats. Eind 2020 is dus pas bekend op welke plekken in Nederland misschien een hennepproductiefaciliteit komt. Daarna moet de betreffende ondernemer nog aan de slag met het krijgen van de benodigde vergunningen voor de locatie. Kortom: het is nog erg onzeker of er wel of niet een hennepproductiefaciliteit in Etten-Leur komt.

Gelden voor deze ondernemer minder strenge regels?

Nee. Deze ondernemer moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als iedere andere ondernemer die zich op dezelfde locatie zou willen vestigen. Ook hij heeft vergunningen en mogelijk ontheffingen nodig. Als de ondernemer door de minister wordt ingeloot, is het dus nog steeds niet zeker dat de hennepproductiefaciliteit er ook echt komt. Als de ondernemer door de minister wordt ingeloot, start dat proces. Dan toetst de gemeente de aanvraag aan de eisen die ter plaatse gelden en die zijn opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Denk daarbij onder meer aan de grootte van het gebouw (en de onderverdeling in kas en bedrijfsruimte), de hoogte van het gebouw, het verkeer en het parkeren en ook bijvoorbeeld aan de verspreiding van geur en geluid. Natuurlijk betrekt de gemeente de omwonenden daarbij en gelden in dit proces alle wettelijke inspraakmogelijkheden.  

Hoe bepaalt de burgemeester wat zij de minister over veiligheid gaat adviseren?

Voor de burgemeester is een belangrijke vraag die beantwoord moet worden of de komst van een hennepproductiefaciliteit invloed heeft op het veiligheidsgevoel van onze inwoners in het algemeen en de omwonenden in het bijzonder. We vinden het belangrijk dat in ieder geval de mensen die in de directe omgeving wonen en werken zich veilig voelen. De mensen die in een straal van 400 meter rond de twee locaties wonen, zijn uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst. Het verslag van deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van het advies dat de burgemeester aan de minister geeft. Ook de mailberichten die de gemeente heeft ontvangen over het project neemt de burgemeester mee in haar advies.

Verder hebben de bewoners van 2500 adressen eind juli een brief met een vragenlijst ontvangen. Hierin vragen wij mensen hoe veilig zij zich voelen in Etten-Leur, in hun woonwijk en in hun huis. Ook vragen we of de komst van een hennepproductiefaciliteit invloed zou hebben op hun veiligheidsgevoel. Ook de uitkomsten van dit onderzoek maken deel uit van het advies aan de minister.