Onderhoudswerk Pater Arnold Damenstraat en Cornelisstraat

We gaan onderhoudswerk uitvoeren in de Pater Arnold Damenstraat en Cornelisstraat. Hiervoor maakten we een onderhoudsplan die wij u graag laten zien.

Inzien vanaf 24 augustus

Vanaf 24 augustus kunt u het ontwerpplan drie weken lang bekijken. Dat kan op drie manieren:

  1. In de centrale hal in het Stadskantoor.
  2. Op de website www.etten-leur.nl. U gaat naar Inwoner > Parkeren en verkeer > Werk aan de weg en straatafsluitingen > Onderhoudswerk PA Damenstraat - Cornelisstraat.
  3. Op 2 september 2020 komen wij met de ‘informatiekeet’ in de straat. Wij staan op het kruispunt Pater Arnold Damenstraat – Cornelisstraat. Van 18.00 tot 20.00 uur bent u hier van harte welkom. Natuurlijk houden we de coronamaatregelen in acht.

 

Hoe kunt u reageren op het plan?

Van 24 augustus tot en met 14 september 2020 kunt u hierop reageren door een e-mail te sturen naar info@etten-leur.nl. U kunt ook reageren tijdens het keetbezoek. Alle vragen en reacties schrijven we op in een eindverslag. Hierin komen ook de antwoorden. Daarmee wordt het ontwerpplan definitief. Wij hopen u eind oktober te informeren over dit eindverslag. Daarna stellen we de contractdocumenten op voor de aannemer waarna de aanbesteding van het werk plaatsvindt.

 

Wat gaat er gebeuren?

Het riool in de straat is oud en wordt vervangen. De rijbaan bestraten we opnieuw met de klinkers.

De parkeervakken en trottoirs leggen we opnieuw aan met nieuwe straatstenen en tegels. Volgens onze informatie is er behoefte aan extra parkeerplaatsen. Die komen er! Ongeveer 25 bomen worden gerooid en vervangen we door nieuwe bomen. We streven ernaar om in het voorjaar van 2021 te beginnen met de uitvoering.