Verkeersbesluit zebrapad Markt

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 11 augustus 2020 een verkeersbesluit hebben genomen: aanbrengen voetgangersoversteekplaats (zebrapad) Markt. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 19 augustus 2020