Maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen voor Etten-Leur bekend

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In de gemeente Etten-Leur komen in totaal 15 woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen. De beoogde geluidmaatregelen zijn stiller asfalt op delen van Rijksweg A58, twee nieuwe geluidschermen en bij 15 woningen gevelisolatieonderzoek.

De geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg zijn de geluidmaatregelen te zien.

Welke woningen komen in aanmerking?
Voor 33 woningen in de gemeente Etten-Leur is het gemiddelde geluidniveau per jaar berekend. Alleen wanneer het geluid aan de buitenzijde van een woning boven de saneringsdrempel van 65 decibel* uitkomt, dan moet Rijkswaterstaat volgens de wet bekijken hoe het geluid verminderd kan worden. De bewoners van woningen, waar het geluid boven de saneringsdrempel ligt, zijn hierover per brief geïnformeerd.

Uitkomst berekening van alle woningen online
Voor alle woningen waarvoor het geluid is berekend, is de uitkomst van de berekening te zien in de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg. Ook van de woningen die niet voor geluidmaatregelen in aanmerking komen. Zoeken kan eenvoudig met postcode en huisnummer. Vragenstellers kunnen terecht bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Lees het hele persbericht van Rijkswaterstaat op de gemeentelijke website > Nieuws en media > Nieuwsberichten.