Besluiten van b&w

 

  • Verplaatsen grens bebouwde kom Lange Brugstraat
  • Vaststelling bestemmingsplan Bankenstraat 13
  • Vaststelling bestemmingsplan Slagveld 17
  • Wijzigingen bestemmingsplannen Bankenstraat 13 en Slagveld 17
  • Beantwoording vragen college inzake compensatie als gevolg van Corona
  • Woningbouwprogramma 2020 en volgende jaren
  • Extra bijdrage Streekomroep Ons West-Brabant 2020

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.