Deze week in het digitale gemeenteblad

Wet Milieubeheer,  Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

 • Voor de locatie Parallelweg 5 te Etten-Leur; door Kok Lexmond B.V. De puinbreker zal in werking zijn in de periode van 17 augustus 2020 tot en met 16 november 2020, voor naar verwachting hoogstens 5 werkdagen.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een dakopbouw, Schoonhout 31
 • Het bouwen van een lijmkeuken aan het bedrijfspand, Vossendaal 16
 • Het plaatsen van een geneesmiddelen uitgifte automaat in de gevel, Nassaulaan 8
 • Het uitbreiden van een bedrijfshal, Penningweg 52
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voor– en achterzijde van de woning, Oosterweel 14
 • Het huisvesten van personen, Concordialaan 277
 • Het plaatsen van een overkapping en erfscheiding, Olympiade 46
 • Het vernieuwen van een aanbouw, Goorstraat 4
 • Het plaatsen van een lichtreclame, Ecustraat 9
 • Het heroprichten van een bedrijfswoning, Kroonstraat 15
 • Het verwijderen van een draagmuur in de woning, Giek 6
 • Het vergroten van de verdieping, Ambachtlaan 11
 • De huidige berging/carport vervangen door een nieuw te bouwen schuur, Hilsebaan 82
 • Het bouwen van een productiehal, Nieuwe Donk 7
 • Het plaatsen van reclame, Hof van den Houte 158
 • Het wijzigen van de bestemming van een pand, Nijverheidsweg 12
 • Het inrichten van een corona teststraat, Oude Kerkstraat 51
 • Het herbouwen van een loods, Kroonstraat 21

Verleende Omgevingsvergunning

 • het intern verbouwen van het bestaande distributiecentrum, Zwarthoofd 5
 • het realiseren van een overkapping voor de opslag van hout, Lokkerdreef 14
 • het realiseren van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning en het verhogen van de nok, Beiaard 405
 • het starten van een sportschool (in een gedeelte) van het bestaande pand, Grauwe Polder 46
 • het verwijderen van een dragende muur, Rodenbachstraat 24

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

 • het uitbreiden van het bedrijfspand, Munnikenheiweg 35
 • het aanbouwen van een erker, Antoon Coolenstraat 29
 • het veranderen/vernieuwen van de bestaande houten bergingen bij Kinderdagverblijf DO-RE-MI, Tamboerijn 9