Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 23 juli en 29 juli 2020 deze verkeersbesluiten hebben genomen:

  • Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Wouter Berthoutlaan.
  • Verkeersbesluit instellen stopverboden en aanwijzen taxistandplaatsen in de omgeving van de brede school Sonate in de wijk Beiaard.

De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur, 5 augustus 2020