Collecterooster voor september 2021

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-Erkenning. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan een aantal criteria wordt voldaan die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Naast het collecterooster bestaat er ook een wervingsrooster.

Wervingsrooster
In het wervingsrooster zie je wanneer een leden/donateurswerver in uw buurt actief is. In het wervingsrooster staan alleen goede doelen met een CBF-Erkenning. Het wervingsrooster kan per week wijzigen. Het actuele wervingsrooster vind je hier: https://www.cbf.nl/collecte-en-wervingsrooster.

Voor vragen of klachten verwijzen wij je naar de website: www.geefgerust.nl Ook kun je bellen naar (020) 2157377 (ma t/m za van 0900 - 20.00 uur).

In september zijn de volgende collecteperiodes in Etten-Leur:

 5  t/m 11 september 2021     KWF Kankerbestrijding

12 t/m 18 september 2021     Prinses Beatrix Spierfonds

19 t/m 25 september 2021     Nierstichting

26 t/m   2 oktober     2021     HandicapNL

In dit rooster kunnen wijzigingen optreden i.v.m. de coronamaatregelen.

Kledinginzameling
Het CBF heeft de gemeenten in Nederland gewezen op praktijken van illegale kledinginzameling. Die inzamelingsacties vinden plaats zonder gemeentelijke vergunning. Hoewel dergelijke illegale kledinginzamelingspraktijken in onze gemeente (nog) niet zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw aandacht brengen. De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2021 in Etten-Leur kleding inzamelen:             

15 september 2021                                   Clini Clowns

Oktober, november december 2021       Rode kruis                                                         

Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van het CBF (www.cbf.nl).