Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het huisvesten van maximaal 6 individuele personen, Spoorlaan 173
 • Het uitbreiden van de woning, Johan van Oldenbarneveltlaan 2
 • Het oprichten van 70 appartementen en 5 grondgebonden woningen, Van ’t Hoffstraat ongenummerd
 • Het uitbreiden van de woning, Huygenslaan 34
 • Het realiseren van een mantelzorgwoning, Graafschap 1
 • Het wijzigen van de gevel, Schimmelpennincklaan 2
 • Het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw, Transferium – Parallelweg
 • Het inrichten van een sportruimte voor personal training, Mon Plaisir 6E
 • Het uitbreiden van een bedrijfsruimte, Munnikenheiweg 59
 • Het wijzigen van brandcompartimenten, Bredaseweg 165
 • Het intern renoveren en vervangen van de entreepui, Concordialaan 2
 • Het plaatsen van erfafscheidingen en zonneschermen, Van Bergenplein 37-39
 • Het verbouwen van een woonboerderij, Naaldstraat 6

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Loofhout 9
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Loofhout 11
 • Het verbouwen en uitbreiden van de woning, Sander 21
 • Het realiseren van een dakopbouw, Roosendaalseweg 35
 • Het bouwen van laadkuilen, Nijverheidsweg 39
 • Wijziging van reeds verleende vergunning, Stationsplein 21 t/m 31A en Dijkmanstraat 17 t/m 97
 • Het realiseren van teeltondersteunden voorzieningen, Liesbosweg 380A
 • Het realiseren van een dakopbouw, Lambertusstraat 31

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Uitgebreide Procedure

 • Het brandveilig gebruiken van een pand ten behoeve van een BSO, Schipperstraat 2

Verlenging Beslistermijn Omgevingsaanvraag

 • Het uitbreiden van de woning en plaatsen van een dakkapel, Nieuwe Kerkstraat 52
 • Het oprichten van een ART-kliniek met 26 studio’s, gemeenschappelijke woonruimten en kantoorruimtes, Pastoor Binckstraat ongenummerd

 

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

 • Van Dun Advies BV, namens Nooijens-Brans v.o.f., voor het wijzigen van de inrichting gevestigd aan de Zundertseweg 54
 • Looije Agro Technics, namens de Kruidenaer Beheer B.V., voor het wijzigen van de inrichting aan de Bankenstraat 21

Beslissing op de Aanmeldingsnotitie milieu-effectrapportage ( Mer)

 • Quatra voor het oprichten van een inrichting gelegen aan de Kroonstraat 4 te Etten-Leur voor de op- en overslag van afgedankte frituurvetten: Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor deze activiteit geen milieu- effect rapport opgesteld hoeft te worden.