Verlies of diefstal rijbewijs online registreren

Je kunt zelf, 24 uur per dag, een verlies of diefstal melden van je Nederlands rijbewijs. Je kunt de melding online doen via www.rdw.nl. Daardoor is het rijbewijs direct ongeldig. Nadat de melding is geregistreerd krijg je een schriftelijke bevestiging van de RDW.  Voor het online melden van verlies, diefstal of misbruik van het rijbewijs heb je een DigiD nodig. Meer informatie, zoals de voorwaarden, vind je in het artikel op www.rdw.nl > auto > het rijbewijs > Rijbewijs kwijt of gestolen. Let op! Het is niet mogelijk om een melding van verlies, diefstal of misbruik terug te draaien. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om de melding op het Stadskantoor te doen, apart of gelijktijdig bij een nieuwe aanvraag.