Collecterooster voor september 2021

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-Erkenning. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan een aantal criteria wordt voldaan die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Naast het collecterooster bestaat er ook een wervingsrooster
In het wervingsrooster zie je wanneer een leden/donateurswerver in uw buurt actief is. In het wervingsrooster staan alleen goede doelen met een CBF-Erkenning. Het wervingsrooster kan per week wijzigen. Het actuele wervingsrooster vindt u hier: https://www.cbf.nl/collecte-en-wervingsrooster.

Voor vragen of klachten verwijzen wij u naar de website www.geefgerust.nl. Ook kunt u bellen naar (020)21 573 77 (ma t/m za van 9.00 tot 20.00 uur).

In september zijn de volgende collecteperiodes in Etten-Leur:
 5 t/m 11 september 2021     KWF Kankerbestrijding
12 t/m 18 september 2021     Prinses Beatrix Spierfonds
19 t/m 25 september 2021     Nierstichting
26 t/m   2 oktober     2021     HandicapNL

In dit rooster kunnen wijzigingen optreden i.v.m. de coronamaatregelen.

Kledinginzameling
Het CBF heeft de gemeenten in Nederland gewezen op praktijken van illegale kledinginzameling. Die inzamelingsacties vinden plaats zonder gemeentelijke vergunning. Hoewel dergelijke illegale kledinginzamelingspraktijken in onze gemeente (nog) niet zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw aandacht brengen. De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2021 in Etten-Leur kleding inzamelen:             

15 september 2021                                                   Clini Clowns
In oktober, november december 2021                  Rode kruis                                                         
Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van het CBF (
www.cbf.nl).